top of page

Privacy Verklaring

AVG

  • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.  Door de algemene verordening gegevensbescherming krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

 

  • Persoonsgegevens: een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. Door een boeking te doen verklaart u zich akkoord met het onderstaande.

  • Privacy verklaring B&B Achter de Kan: persoonsgegevens die via deze site middels het doen van een boeking door ons worden ontvangen, gebruikt B&B Achter de Kan alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij weten wie geboekt heeft (namen), we kunnen u bereiken (telefoonnummer en mailadres) en we voldoen aan de eisen van de gemeente die ons verplicht een nachtregister bij te houden (Woonplaats). Daarmee voldoet B&B Achter de Kan aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

  • Hoe gaan wij met u gegevens om: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk (maximaal 7 jaar) en is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. De gegevens worden niet verspreid onder derden. U kunt te alle tijde de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen of laten verwijderen. Wij bewaren deze gegevens in een XCell formulier en maken dagelijks een backup op een extreme harde schijf waar alleen de eigenaresse van B&B Achter de Kan toegang tot heeft.
     

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in te zien of te wijzigen. U kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen. 
     

  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u klachten heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

bottom of page