top of page

Algemene voorwaarden

Reserveren en betalingen

 • De huurovereenkomst kan via onze website www.bbachterdekan.nl, telefonisch of per E-mail worden aangegaan. Na ontvangst van het reserveringsverzoek ontvangt u een bevestiging (mits plaats beschikbaar).

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Achter de Kan, adres: Achter de Kan 3A, 5211 GM, 's-Hertogenbosch. Met het aangaan van een boekingsovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.

 • Reservering kan enkel gedaan worden door personen die een vaste woon- of verblijfplaats hebben en minimaal 18 jaar of ouder zijn.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van onze gasten.

 • Bij geschillen zijn (juridische) kosten voor rekening van gasten; dit geldt ook voor risico’s met betrekking tot een verblijf.

 • Bij overtreding van deze algemene voorwaarden, niet opvolgen van instructies/huishoudelijk reglement en bij ongepast gedrag, kan met onmiddellijke ingang de toegang tot het Slapen bij Achter de Kan ontzegd worden en/of geweigerd, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

 • Tijdens feestdagen hanteren wij verhoogde overnachtingsprijzen.

 • Wij verhuren geen 3 persoonskamer.

Betaling

 • Wij vragen geen aanbetaling.

 • De verblijfskosten dienen van te voren overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer: NL04 RABO 0320 3065 93 t.n.v. B en B Achter de Kan, onder vermelding van het boekingsnummer. De betaling dient uiterlijk 2 weken voor aankomst op het rekeningnummer van B&B Achter de Kan te staan.

Inchecken

 • Inchecken kan via een sleutelkluisje met een code óf middels het maken van een afspraak. De kamers zijn altijd vanaf 14:00 uur gereed.

 • B&B bij Achter de Kan werkt met elektronische sleutels. Verlies dient direct gemeld te worden en indien sleutel onvindbaar blijft zal een bedrag van á € 20,- in rekening gebracht worden.

 • Uitchecken kan tot 11:00 uur. Helaas hebben wij geen bagageopslagruimte.

Uw verblijf

 • Gebruik van onze accomodatie door personen die niet vermeld staan op de reservering is niet toegestaan; in overleg kan hiervan worden afgeweken. Zonder toestemming is verblijf niet toegestaan.

 • In de gezamenlijk keuken kunt u gebruik maken van een luxe espressomachine, een waterkoker, koelkast, afwasmachine, magnetron en oven.

 • De accommodatie is gelegen op de 1e verdieping, te bereiken via een vrij steile trap. 

 • Iedere kamer heeft een elektronisch kluisje, een föhn, handdoeken, shampoo en douchegel.

 • Er is helaas geen fietsenstalling aanwezig. In de omgeving zijn bewaakte (gratis) fietsenstallingen aanwezig zoals bij de Wolvenhoek.

Veiligheid en milieu

 • We vinden het fijn als onze gasten zich thuis voelen. Niet roken, geen open vuur, kamers en livings etc. schoon en netjes houden, hoort hier bij. Huisdieren zijn niet toegestaan. 

 • De accommodatie is met zorg en aandacht ingericht. Wij vinden het belangrijk dat er met respect met alle spullen omgegaan wordt. Mocht er onverhoopt toch iets stuk gaan, wees eerlijk en meld dit. 

 • Om de groei van legionella bacteriën te voorkomen, is gedegen beheer en controle op de waterkwaliteit en waterveiligheid noodzakelijk. Slapen bij Achter de Kan controleert wekelijks de temperatuur van het water in de kamers en heeft een legionella beheersplan ontwikkeld. Tevens laten wij halfjaarlijks watermonsters afnemen ter controle door Bureau de Wit. Met de legionella monstername kan worden vastgesteld of het drinkwater op locatie voldoet aan de wettelijke eisen voor legionella preventie. 

 • De accomodatie heeft leuke buren en dat willen wij graag zo houden, daarom vragen wij onze gasten rekening te houden met de buren bij het binnenkomen en verlaten van het pand.

 • Roken is alleen toegestaan op het dakterras. 

 • Voor het jaarlijkse onderhoud van onze brandblusmiddelen en noodverlichting doen wij een beroep op Bureau de Wit. 

 • Bij B&B Achter de Kan is een vluchtplan op elke kamer aanwezig.

Registratie

 • Wij houden als gevolg van gemeentelijke regelgeving een nachtenregister bij. 

Annuleren

 • Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor aankomst. Bij annulering binnen 1 week van uw aankomstdatum van uw verblijf bent u 100% van uw logieskosten verschuldigd. 

 • Wij kunnen de boeking ook kosteloos zonder opgaaf van redenen 7 dagen voor aankomst annuleren.

 • Indien u onze B&B als vakantiehuisje boekt voor langer dan 3 dagen, kunt u tot 2 weken voor aankomst kosteloos annuleren. Daarna bent u 100% van uw logieskosten verschuldigd.

 • Bij geschillen zullen wij mogelijk een beroep doen op rechtsbijstand. 

AVG

 • Bed & Breakfast Achter de Kan, gevestigd aan Achter de Kan 3A 5211 GM 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  https://www.bbachterdekan.nl
  Achter de Kan 3A 5211 GM 's-Hertogenbosch
  0031641749149

  L. van der Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van Bed & Breakfast Achter de Kan Zij is te bereiken via info@bbachterdekan.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Bed & Breakfast Achter de Kan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Geboortedatum
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bbachterdekan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Bed & Breakfast Achter de Kan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van uw betaling
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  - Bed & Breakfast Achter de Kan analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  - Bed & Breakfast Achter de Kan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Bed & Breakfast Achter de Kan neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bed & Breakfast Achter de Kan) tussen zit. Bed & Breakfast Achter de Kan gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Excell, MyTourist, Wix, boekhoudprogramma

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Bed & Breakfast Achter de Kan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Bed & Breakfast Achter de Kan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bed & Breakfast Achter de Kan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Bed & Breakfast Achter de Kan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bed & Breakfast Achter de Kan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bbachterdekan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bed & Breakfast Achter de Kan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Bed & Breakfast Achter de Kan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bbachterdekan.nl


   

bottom of page